Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.7

Verš

vanyaiś caru-puroḍāśair
nirvapet kāla-coditān
na tu śrautena paśunā
māṁ yajeta vanāśramī

Synonyma

vanyaiḥ — získanými v lese; caru — s obĕtinami v podobĕ rýže, ječmene a dālu; puroḍāśaiḥ — a obĕtními koláčky vyrobenými z divoké rýže; nirvapet — mĕl by provádĕt; kāla-coditān — obřadní obĕti, jako je například āgrayaṇa, konané v závislosti na ročních obdobích (āgrayaṇa znamená obĕtování prvních plodů, které se urodí po období dešťů); na — nikdy; tu — vskutku; śrautena — uvedenými ve Védách; paśunā — zvířecími obĕťmi; mām — Mĕ; yajeta — může uctívat; vana-āśramī — ten, kdo odešel do lesa, když přijal stav vānaprasthy.

Překlad

Ten, kdo přijal stav vānaprasthy, by mĕl provádĕt obĕti odpovídající daným ročním obdobím s obĕtinami jako caru a obĕtní koláčky vyrobené z rýže a jiných obilovin, které najde v lese. Nikdy Mi ale nesmí nabízet zvířecí obĕti; ani ty, které jsou uvedené ve Védách.

Význam

Ten, kdo vstoupil do stavu vānaprasthy, by nikdy nemĕl provádĕt zvířecí obĕti ani jíst maso.