Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.48

Verš

etat te ’bhihitaṁ sādho
bhavān pṛcchati yac ca mām
yathā sva-dharma-saṁyukto
bhakto māṁ samiyāt param

Synonyma

etat — toto; te — tobĕ; abhihitam — popsané; sādho — ó svatý Uddhavo; bhavān — ty; pṛcchati — ptal ses; yat — co; ca — a; mām — Mne; yathā — pomocí čeho; sva-dharma — své předepsané povinnosti; saṁyuktaḥ — dokonale plnící; bhaktaḥ — oddaný; mām — ke Mnĕ; samiyāt — může dospĕt; param — k Nejvyššímu.

Překlad

Můj milý svatý Uddhavo, nyní jsem ti v odpovĕď na tvoji otázku popsal, jak se může Můj oddaný dokonale plnící své předepsané povinnosti vrátit ke Mnĕ, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k osmnácté kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Popis varṇāśrama-dharmy“.