Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.47

Verš

varṇāśramavatāṁ dharma
eṣa ācāra-lakṣaṇaḥ
sa eva mad-bhakti-yuto
niḥśreyasa-karaḥ paraḥ

Synonyma

varṇāśrama-vatām — následovníků varṇāśramského systému; dharmaḥ — náboženský princip; eṣaḥ — tento; ācāra — náležitým chováním podle autorizované tradice; lakṣaṇaḥ — charakterizovaný; saḥ — toto; eva — jistĕ; mat-bhakti — s oddanou službou Mnĕ; yutaḥ — spojený; niḥśreyasa — nejvyšší dokonalost života; karaḥ — dávající; paraḥ — nejvyšší.

Překlad

Lidé následující tento varṇāśramský systém přijímají náboženské zásady v souladu s autorizovanými tradicemi správného chování. Jsou-li tyto varṇāśramské povinnosti zasvĕceny Mnĕ v rámci láskyplné služby, udílejí nejvyšší dokonalost života.

Význam

Podle varṇāśramského systému mají příslušníci různých tříd a stavů mnoho tradičních povinností, jako je uctívání předků kvůli jejich záchranĕ před případnými hříšnými reakcemi. Všechny tyto védské obřady, obĕti, askeze a tak dále je třeba obĕtovat lotosovým nohám Pána Śrī Kṛṣṇy. Tehdy se stanou transcendentálními prostředky návratu domů, zpátky k Bohu. Vĕdomí Kṛṣṇy neboli láskyplná služba Pánu Śrī Kṛṣṇovi je jinými slovy podstatou pokrokového lidského života.