Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.35

Verš

yadṛcchayopapannānnam
adyāc chreṣṭham utāparam
tathā vāsas tathā śayyāṁ
prāptaṁ prāptaṁ bhajen muniḥ

Synonyma

yadṛcchayā — samy od sebe; upapanna — získané; annam — jídlo; adyāt — mĕl by jíst; śreṣṭham — prvotřídní; uta — nebo; aparam — nekvalitní; tathā — podobnĕ; vāsaḥ — odĕvy; tathā — podobnĕ; śayyām — lůžkoviny; prāptam prāptam — cokoliv je automaticky nabyté; bhajet — mĕl by přijmout; muniḥ — mudrc.

Překlad

Jídlo, oblečení a lůžkoviny, které přijdou samy od sebe, by mĕl mudrc přijmout, ať jsou prvotřídní nebo nekvalitní.

Význam

Nĕkdy mudrc dostane bez jakéhokoliv úsilí mnoho vynikajícího jídla a jindy se před ním objeví jídlo bez chuti. Nemĕlo by ho rozradostnit, když je mu podáno přepychové pohoštĕní, a také by nemĕl rozhnĕvanĕ odmítat obyčejné jídlo, které přijde samo od sebe. Pokud nepřijde vůbec žádné jídlo, musí vynaložit nĕjaké úsilí, jak uvádí minulý verš, aby předešel hladovĕní. Z tĕchto veršů zjevnĕ vyplývá, že i duchovnĕ pokročilý mudrc musí mít notnou dávku zdravého rozumu.