Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.32

Verš

eka eva paro hy ātmā
bhūteṣv ātmany avasthitaḥ
yathendur uda-pātreṣu
bhūtāny ekātmakāni ca

Synonyma

ekaḥ — jeden; eva — vskutku; paraḥ — Nejvyšší; hi — jistĕ; ātmā — Osobnost Božství; bhūteṣu — ve všech tĕlech; ātmani — v živé bytosti; avasthitaḥ — sídlící; yathā — jako; induḥ — mĕsíc; uda — vody; pātreṣu — v různých nádržích; bhūtāni — všechna hmotná tĕla; eka — jednoho Nejvyššího Pána; ātmakāni — tvořená energií; ca — také.

Překlad

Jeden Nejvyšší Pán sídlí ve všech hmotných tĕlech a v duši každé bytosti. Tak jako se mĕsíc odráží v nesčetných vodních nádržích, je Nejvyšší Pán – byť jediný – přítomný v každém. Každé hmotné tĕlo je tedy v konečném smyslu tvořené energií jednoho Nejvyššího Pána.

Význam

Všechna hmotná tĕla tvoří tatáž hmotná příroda, která je v konečném smyslu energií jediného Nejvyššího Pána. Pocity nepřátelství vůči jakékoliv živé bytosti tedy nelze nijak ospravedlnit. Praví představitelé Boha při svém konání Pánovy mise na Zemi nechovají vůči nikomu zášť nebo nepřátelství, ani když je napadají lidé, kteří do očí bijícím způsobem porušují Boží zákony. Každá živá bytost je v konečném smyslu synem Boha a Bůh je přítomný v tĕle každé bytosti. Svĕtci by proto mĕli být velmi obezřetní, i když jednají s tou nejbezvýznamnĕjší osobou či bytostí.