Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.22

Verš

anvīkṣetātmano bandhaṁ
mokṣaṁ ca jñāna-niṣṭhayā
bandha indriya-vikṣepo
mokṣa eṣāṁ ca saṁyamaḥ

Synonyma

anvīkṣeta — mĕl by vidĕt na základĕ pečlivého studia; ātmanaḥ — duše; bandham — pouto; mokṣam — osvobození; ca — také; jñāna — s poznáním; niṣṭhayā — díky neochvĕjnosti; bandhaḥ — pouto; indriya — smyslů; vikṣepaḥ — odchýlení se ke smyslovému požitku; mokṣaḥ — osvobození; eṣām — tĕchto smyslů; ca — a; saṁyamaḥ — úplné ovládání.

Překlad

Neochvĕjným poznáním by mĕl mudrc jasnĕ chápat povahu spoutaného a osvobozeného stavu duše. Pouto nastává, když se smysly odchýlí ke smyslovému požitku, a úplné ovládání smyslů představuje osvobození.

Význam

Toho, kdo pečlivĕ porozumí své vĕčné přirozenosti, již nebudou poutat okovy hmotné energie, a když se bude neustále vĕnovat službĕ Absolutní Pravdĕ, bude osvobozený. Tehdy ho již neklidné hmotné smysly nebudou moci stahovat do falešného vĕdomí, že je poživatelem na hmotné úrovni. Tato neochvĕjnost v ovládání smyslů osvobozuje od útrap hmotného smyslového požitku.