Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.15

Verš

bibhṛyāc cen munir vāsaḥ
kaupīnācchādanaṁ param
tyaktaṁ na daṇḍa-pātrābhyām
anyat kiñcid anāpadi

Synonyma

bibhṛyāt — nosil by; cet — jestliže; muniḥsannyāsī; vāsaḥ — šaty; kaupīna — široký pás a spodní prádlo, jež nosí svĕtci; ācchādanam — zahalující; param — další; tyaktam — odložené; na — nikdy; daṇḍa — kromĕ své tyče; pātrābhyām — a nádoby na vodu; anyat — jiného; kiñcit — cokoliv; anāpadi — není-li nouzová situace.

Překlad

Chce-li mít sannyāsī na sobĕ nĕco víc než jen kaupīn, může si přes nĕj kolem pasu a boků omotat ještĕ jednu látku. Jinak pokud nenastane nouzová situace, by nemĕl mít nic než svou daṇḍu a nádobu na vodu.

Význam

Sannyāsī, kterého přitahuje hmotné vlastnictví, znehodnotí své uctívání Pána Kṛṣṇy.