Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.14

Verš

viprasya vai sannyasato
devā dārādi-rūpiṇaḥ
vighnān kurvanty ayaṁ hy asmān
ākramya samiyāt param

Synonyma

viprasya — svĕtce; vai — jistĕ; sannyasataḥ — který přijal sannyās; devāḥ — polobozi; dāra-ādi-rūpiṇaḥ — objevující se v podobĕ jeho manželky nebo jiných žen a přitažlivých objektů; vighnān — překážky; kurvanti — vytvářejí; ayam — tento sannyāsī; hi — jistĕ; asmān — je, polobohy; ākramya — překonávající; samiyāt — mĕl by jít; param — zpátky domů, zpátky k Bohu.

Překlad

„Tento muž, který přijal sannyās, nás předčí a vrátí se domů, zpátky k Bohu.“ S tĕmito myšlenkami staví polobozi sannyāsīmu do cesty překážky tím, že se mu zjevují v podobĕ jeho bývalé manželky nebo jiných žen a přitažlivých objektů. Sannyāsī by však nemĕl polobohům ani jejich projevům vĕnovat žádnou pozornost.

Význam

Polobozi jsou zmocnĕní k vládnĕ nad vesmírem a prostřednictvím své moci se mohou zjevit jako bývalá manželka sannyāsīho nebo jako jiné ženy, aby kvůli nim sannyāsī porušil své přísné sliby a zapletl se do uspokojování smyslů. Zde Pán Kṛṣṇa všechny sannyāsī povzbuzuje, když jim říká: „Vůbec si tĕchto klamných projevů nevšímejte. Pokračujte v plnĕní svých povinností a vraťte se domů, zpátky k Bohu.“