Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.12

Verš

yadā karma-vipākeṣu
lokeṣu nirayātmasu
virāgo jāyate samyaṅ
nyastāgniḥ pravrajet tataḥ

Synonyma

yadā — když; karma — plodonosnými činnostmi; vipākeṣu — ode všeho dosažitelného; lokeṣu — včetnĕ povznesení na všechny planety ve vesmíru až po Brahmaloku; niraya-ātmasu — planety, které jsou ve skutečnosti pekelné, jelikož jsou hmotné; virāgaḥ — odpoutanost; jāyate — zrodí se; samyak — zcela; nyasta — když se vzdá; agniḥ — obĕtního ohnĕ vānaprasthy; pravrajet — mĕl by přijmout sannyās; tataḥ — tehdy.

Překlad

Pokud vānaprastha pochopí, že i povznesení na Brahmaloku je utrpením, a tak se zcela odpoutá ode všech možných výsledků plodonosných činností, tehdy může přijmout sannyās.