Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.1

Verš

śrī-bhagavān uvāca
vanaṁ vivikṣuḥ putreṣu
bhāryāṁ nyasya sahaiva vā
vana eva vasec chāntas
tṛtīyaṁ bhāgam āyuṣaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; vanam — do lesa; vivikṣuḥ — toužící vstoupit; putreṣu — synům; bhāryām — manželku; nyasya — poté, co svĕří; saha — společnĕ s; eva — vskutku; — nebo; vane — v lese; eva — vskutku; vaset — mĕl by sídlit; śāntaḥ — s klidnou myslí; tṛtīyam — třetí; bhāgam — údobí; āyuṣaḥ — života.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ten, kdo chce přijmout třetí životní stádium, vānaprasthu, by mĕl s klidnou myslí odejít do lesa. Manželku může zanechat s dospĕlými syny nebo ji vzít s sebou.

Význam

V Kali-yuze se lidé vĕtšinou nedožívají více než sta let, a i to se stává velmi neobvyklým. Pokud nĕkdo realisticky předpokládá, že bude žít sto let, může v padesáti vstoupit do stavu vānaprasthy a potom v pĕtasedmdesáti může přijmout sannyās a praktikovat úplné odříkání. Jelikož v Kali-yuze se stovky dožívá velmi málo lidí, je možné tento plán přimĕřenĕ upravit. Vānaprastha má být postupným přechodem od materialistického rodinného života k naprostému odříkání.