Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.17.8

Verš

śrī-śuka uvāca
itthaṁ sva-bhṛtya-mukhyena
pṛṣṭaḥ sa bhagavān hariḥ
prītaḥ kṣemāya martyānāṁ
dharmān āha sanātanān

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; ittham — takto; sva-bhṛtya-mukhyena — nejlepším ze svých oddaných; pṛṣṭaḥ — otázaný; saḥ — On; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; hariḥ — Śrī Kṛṣṇa; prītaḥ — potĕšený; kṣemāya — pro nejvyšší dobro; martyānām — všech podmínĕných duší; dharmān — náboženské zásady; āha — vyslovil; sanātanān — vĕčné.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Takto se Śrī Uddhava, nejlepší z oddaných, vyptával Pána. Když Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, vyslechl jeho otázku, s potĕšením mu pro dobro všech podmínĕných duší vyložil ty náboženské zásady, které jsou vĕčné.