Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.17.54

Verš

itthaṁ parimṛśan mukto
gṛheṣv atithi-vad vasan
na gṛhair anubadhyeta
nirmamo nirahaṅkṛtaḥ

Synonyma

ittham — takto; parimṛśan — hluboce uvažující; muktaḥ — osvobozená duše; gṛheṣu — doma; atithi-vat — jako host; vasan — žijící; na — ne; gṛhaiḥ — domácí situací; anubadhyeta — mĕl by se nechat spoutat; nirmamaḥ — bez představy, že nĕco vlastní; nirahaṅkṛtaḥ — bez falešného ega.

Překlad

Osvobozená duše by mĕla po hlubokém zvážení situace žít ve svém domovĕ jako host, bez jakýchkoli vlastnických nároků či falešného ega. Pak nebude spoutaná a zapletená do domácích záležitostí.

Význam

Slovo mukta, „osvobozený“, označuje toho, kdo je prostý veškeré připoutanosti ke hmotĕ. Živá bytost v tomto stavu zvaném mukta-saṅga se již nepovažuje za trvalého obyvatele hmotného svĕta. Tohoto osvobozeného stavu lze dosáhnout i ve stádiu rodinného života. Jediné, co je k tomu zapotřebí, je přijmout vážný program kṛṣṇa-saṅkīrtanu, to znamená neustále zpívat svatá jména Pána, uctívat Božstva a podílet se na rozvoji hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy. Bez vážného programu kṛṣṇa-saṅkīrtanu je velmi tĕžké se zbavit železných okovů připoutanosti k ženám a vedlejším produktům této připoutanosti.