Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.17.48

Verš

vaiśya-vṛttyā tu rājanyo
jīven mṛgayayāpadi
cared vā vipra-rūpeṇa
na śva-vṛttyā kathañcana

Synonyma

vaiśya — třídy obchodníků; vṛttyā — zamĕstnáním; tu — jistĕ; rājanyaḥ — král; jīvet — může se živit; mṛgayayā — lovem; āpadi — v nouzi či neštĕstí; caret — může jednat; — nebo; vipra-rūpeṇa — v podobĕ brāhmaṇy; na — nikdy; śva — psa; vṛttyā — povoláním; kathañcana — za jakýchkoliv okolností.

Překlad

Král nebo jiný člen vládnoucího řádu, jemuž k zaopatření nestačí jeho obvyklé zamĕstnání, může jednat jako vaiśya, může se živit lovem nebo může jednat jako brāhmaṇa a učit druhé védskému poznání. Za žádných okolností ale nesmí přijmout povolání śūdry.