Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.17.3-4

Verš

purā kila mahā-bāho
dharmaṁ paramakaṁ prabho
yat tena haṁsa-rūpeṇa
brahmaṇe ’bhyāttha mādhava
sa idānīṁ su-mahatā
kālenāmitra-karśana
na prāyo bhavitā martya-
loke prāg anuśāsitaḥ

Synonyma

purā — dříve; kila — zajisté; mahā-bāho — ó Pane s mocnými pažemi; dharmam — náboženské zásady; paramakam — přinášející nejvĕtší štĕstí; prabho — můj Pane; yat — které; tena — té; haṁsa-rūpeṇa — v podobĕ Pána Haṁsy; brahmaṇe — Pánu Brahmovi; abhyāttha — sdĕlil jsi; mādhava — můj drahý Mādhavo; saḥ — to (poznání náboženských zásad); idānīm — nyní; su-mahatā — po velmi dlouhém; kālena — čase; amitra-karśana — ó přemožiteli nepřátel; na — ne; prāyaḥ — obvykle; bhavitā — bude existovat; martya-loke — v lidské společnosti; prāk — dříve; anuśāsitaḥ — vyložené.

Překlad

Můj milý Pane s mocnými pažemi, dříve jsi ve své podobĕ Pána Haṁsy vyložil Pánu Brahmovi náboženské zásady, které svým následovníkům přinášejí nejvyšší štĕstí. Můj drahý Mādhavo, od té doby již uplynulo mnoho času a to, co jsi učil, brzy prakticky zanikne, ó přemožiteli nepřátel.