Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.17.26

Verš

agny-arkācārya-go-vipra-
guru-vṛddha-surāñ śuciḥ
samāhita upāsīta
sandhye dve yata-vāg japan

Synonyma

agni — boha ohnĕ; arka — slunce; ācāryaācāryu; go — krávy; viprabrāhmaṇy; guru — duchovního učitele; vṛddha — starší ctihodné osoby; surān — polobohy; śuciḥ — očištĕný; samāhitaḥ — s neochvĕjným vĕdomím; upāsīta — má uctívat; sandhye — na přelomech dne; dve — dvou; yata-vāk — bez mluvení; japan — tiše nebo polohlasnĕ pronášející vhodné mantry.

Překlad

Očištĕný brahmacārī má s neochvĕjným vĕdomím uctívat boha ohnĕ, slunce, ācāryu, krávy, brāhmaṇy, gurua, starší ctihodné osoby a polobohy. Toto uctívání má vykonávat při východu a západu slunce, bez mluvení, tichým či polohlasným pronášením vhodných manter.