Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.17.25

Verš

reto nāvakirej jātu
brahma-vrata-dharaḥ svayam
avakīrṇe ’vagāhyāpsu
yatāsus tri-padāṁ japet

Synonyma

retaḥ — semeno; na — ne; avakiret — mĕl by vypouštĕt; jātu — kdykoliv; brahma-vrata-dharaḥ — ten, kdo dodržuje slib celibátu, brahmacaryu; svayam — samovolnĕ; avakīrṇe — když vyteče; avagāhya — poté, co se vykoupe; apsu — ve vodĕ; yata-asuḥ — ovládající dech pomocí prāṇāyāmy; tri-padāmmantru Gāyatrī; japet — má pronášet.

Překlad

Ten, kdo žije jako brahmacārī a dodržuje slib celibátu, by nikdy nemĕl vypouštĕt semeno. Pokud shodou okolností semeno vyteče samovolnĕ, mĕl by se okamžitĕ vykoupat ve vodĕ, ovládnout dech pomocí prāṇāyāmy a pronášet mantru Gāyatrī.