Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.17.13

Verš

vipra-kṣatriya-viṭ-śūdrā
mukha-bāhūru-pāda-jāḥ
vairājāt puruṣāj jātā
ya ātmācāra-lakṣaṇāḥ

Synonyma

viprabrāhmaṇové; kṣatriyakṣatriyové, třída válečníků; viṭvaiśyové, obchodníci; śūdrāḥśūdrové, dĕlníci; mukha — z úst; bāhu — paží; ūru — stehen; pāda — a nohou; jāḥ — zrození; vairājāt — z vesmírné podoby; puruṣāt — z Osobnosti Božství; jātāḥ — stvoření; ye — kteří; ātma — osobních; ācāra — podle činností; lakṣaṇāḥ — rozpoznaní.

Překlad

V Tretā-yuze se z vesmírné podoby Osobnosti Božství projevily čtyři společenské třídy. Brāhmaṇové vzešli z Pánova obličeje, kṣatriyové z Pánových paží, vaiśyové z Pánových stehen a śūdrové z nohou této velkolepé podoby. Každá společenská třída se poznala podle svých povinností a chování.