Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.17.12

Verš

tretā-mukhe mahā-bhāga
prāṇān me hṛdayāt trayī
vidyā prādurabhūt tasyā
aham āsaṁ tri-vṛn makhaḥ

Synonyma

tretā-mukhe — na počátku Tretā-yugy; mahā-bhāga — ó nanejvýš požehnaný; prāṇāt — ze sídla prāṇy, životního vzduchu; me — Mého; hṛdayāt — ze srdce; trayī — trojí; vidyā — védské poznání; prādurabhūt — projevilo se; tasyāḥ — z onoho poznání; aham — Já; āsam — zjevil jsem se; tri-vṛt — ve třech druzích; makhaḥ — obĕti.

Překlad

Ó nanejvýš požehnaný, na počátku Tretā-yugy se z Mého srdce, které je sídlem životního vzduchu, projevilo védské poznání ve třech dílech – jako Ṛg, Sāma a Yajur. Z tohoto poznání jsem se potom zjevil Já jako tři druhy obĕtí.

Význam

V Tretā-yuze přichází býk náboženství o jednu nohu a projevuje se jen sedmdesát pĕt procent náboženských zásad, jež představují tři základní Védy – Ṛg, Sāma a Yajur. Pán se zjevuje prostřednictvím trojí védské obĕti. Tyto tři díly lze chápat takto: knĕz hotā nabízí obĕtiny do ohnĕ a recituje Ṛg Vedu, knĕz udgātā recituje Sāma Vedu a knĕz adhvaryu, který připravuje místo pro obĕť, oltář a podobnĕ, recituje Yajur Vedu. V Tretā-yuze je tato obĕť autorizovaným postupem k dosažení duchovní dokonalosti. Slovo prāṇāt se v tomto verši vztahuje k vesmírné podobĕ Osobnosti Božství. Tuto podobu dále popisují následující verše.