Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.17.10

Verš

ādau kṛta-yuge varṇo
nṛṇāṁ haṁsa iti smṛtaḥ
kṛta-kṛtyāḥ prajā jātyā
tasmāt kṛta-yugaṁ viduḥ

Synonyma

ādau — na počátku (vĕku); kṛta-yuge — v Satya-yuze, vĕku pravdy; varṇaḥ — společenská třída; nṛṇām — lidských bytostí; haṁsaḥ — zvaná haṁsa; iti — takto; smṛtaḥ — známá; kṛta-kṛtyāḥ — dokonalí v plnĕní povinností díky naprosté odevzdanosti Nejvyššímu Pánu; prajāḥ — obyvatelé; jātyā — automaticky od narození; tasmāt — proto; kṛta-yugam — Kṛta-yuga neboli vĕk, v nĕmž jsou všechny povinnosti splnĕné; viduḥ — takto nazývaný učenci.

Překlad

Na počátku, v Satya-yuze, existovala jen jedna společenská třída zvaná haṁsa, k níž patřily všechny lidské bytosti. V onom vĕku jsou všichni lidé čistými oddanými Pána od narození, a proto učenci nazývají tento první vĕk Kṛta-yugou neboli vĕkem, kdy jsou všechny náboženské povinnosti splnĕné dokonalým způsobem.

Význam

Z tohoto verše je zřejmé, že nejvyšší náboženskou zásadou je čistá odevzdanost Nejvyšší Osobnosti Božství. V Satya-yuze nepůsobí vliv nižších kvalit přírody, a proto všechny lidské bytosti patří k nejvyšší společenské třídĕ zvané haṁsa, v níž je každý pod přímým dohledem Osobnosti Božství. Lidé v moderní dobĕ volají po společenské rovnosti, ale ta není možná, dokud všichni nejsou na úrovni kvality dobra, to znamená čistoty a bezvýhradné oddanosti. Jakmile se začnou výraznĕ projevovat nižší kvality přírody, vzniká prostor pro druhotné náboženské zásady, jejichž následování může lidi postupnĕ povznést do čistého stádia ryzí odevzdanosti Bohu. V Satya-yuze nežijí žádné lidské bytosti na nižší úrovni, a proto nejsou druhotné náboženské zásady zapotřebí. Každý se bezprostřednĕ vĕnuje čisté službĕ Pánu, a tak dokonale plní všechny náboženské závazky. V sanskrtu se ten, kdo plní všechny své povinnosti dokonalým způsobem, nazývá kṛta-kṛtya – což je výraz použitý v tomto verši. Proto se Satya-yuze říká Kṛta-yuga, neboli vĕk dokonalého zbožného jednání. Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho se slovo ādau („na počátku“) vztahuje k dobĕ stvoření vesmíru. Jinak řečeno, varṇāśramský systém není nĕjaký nedávný výmysl, ale vzniká přirozenĕ v dobĕ stvoření, a proto by ho mĕli všichni inteligentní lidé přijmout.