Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.8

Verš

sa tadā puruṣa-vyāghro
yuktyā me pratibodhitaḥ
abhyabhāṣata mām evaṁ
yathā tvaṁ raṇa-mūrdhani

Synonyma

saḥ — on; tadā — tehdy; puruṣa-vyāghraḥ — tygr mezi muži; yuktyā — logickými argumenty; me — Mnou; pratibodhitaḥ — osvícený skutečným poznáním; abhyabhāṣata — kladl otázky; mām — Mnĕ; evam — takto; yathā — stejnĕ jako; tvam — ty; raṇa — bitvou; mūrdhani — před.

Překlad

Tehdy jsem Arjunu, tygra mezi muži, osvítil logickými argumenty, a tak Mi před bitvou kladl stejné otázky jako teď ty.