Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.6

Verš

śrī-bhagavān uvāca
evam etad ahaṁ pṛṣṭaḥ
praśnaṁ praśna-vidāṁ vara
yuyutsunā vinaśane
sapatnair arjunena vai

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; evam — takto; etat — na toto; aham — Já; pṛṣṭaḥ — byl jsem dotázán; praśnam — dotaz či námĕt; praśna-vidām — z tĕch, kteří se umĕjí ptát; vara — ty, který jsi nejlepší; yuyutsunā — tím, který chtĕl bojovat; vinaśane — v bitvĕ na Kurukṣetře; sapatnaiḥ — se svými soupeři či nepřáteli; arjunena — Arjunou; vai — vskutku.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó nejlepší z tĕch, kdo se umĕjí ptát, Arjuna, jenž toužil bojovat se svými soupeři, Mi na bojišti Kurukṣetře položil stejnou otázku jako teď ty.

Význam

Pána Kṛṣṇu potĕšilo, že Jeho dva přátelé, Arjuna a Uddhava, položili stejnou otázku o projevech majestátu Osobnosti Božství. Pánu Kṛṣṇovi připadalo úžasné, že se oba Jeho drazí přátelé ptají přesnĕ stejnĕ.