Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.5

Verš

yāḥ kāś ca bhūmau divi vai rasāyāṁ
vibhūtayo dikṣu mahā-vibhūte
tā mahyam ākhyāhy anubhāvitās te
namāmi te tīrtha-padāṅghri-padmam

Synonyma

yāḥ kāḥ — jakékoliv; ca — také; bhūmau — na Zemi; divi — na nebi; vai — jistĕ; rasāyām — v pekle; vibhūtayaḥ — energie; dikṣu — na všech svĕtových stranách; mahā-vibhūte — ó nejmocnĕjší; tāḥ — ty; mahyam — mnĕ; ākhyāhi — prosím vysvĕtli; anubhāvitāḥ — projevené; te — Tebou; namāmi — pokornĕ se klaním; te — Tvých; tīrtha-pada — které jsou sídlem všech svatých míst; aṅghri-padmam — u lotosových nohou.

Překlad

Ó nejmocnĕjší Pane, vysvĕtli mi prosím své nesčetné energie, které projevuješ na Zemi, na nebi, v pekle i vskutku na všech svĕtových stranách. Pokornĕ se klaním u Tvých lotosových nohou, které jsou útočištĕm všech svatých míst.

Význam

Zde se Uddhava ptá na Pánovy hmotné a duchovní energie, jak jsou projevené v našem vesmíru. Tak jako obyčejná zvířata či hmyz žijící ve mĕstech lidí nedokážou ocenit lidské úspĕchy ve vĕdĕ, kultuře nebo vojenství, pošetilí materialisté podobnĕ nedokážou ocenit velkolepý majestát Osobnosti Božství, dokonce ani jeho projevy v našem vesmíru. Aby Uddhava umožnil obyčejným lidským bytostem Pána ocenit, žádá Ho, aby vyjevil, jak přesnĕ a v jakých podobách expanduje své energie. Již bylo vysvĕtleno, že Pán je základní složkou všeho, co existuje, takže každý velkolepý či majestátní projev nutnĕ spočívá na Nĕm samotném.