Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.36

Verš

gaty-ukty-utsargopādānam
ānanda-sparśa-lakṣanam
āsvāda-śruty-avaghrāṇam
ahaṁ sarvendriyendriyam

Synonyma

gati — pohyb nohou (chůze, bĕh a tak dále); ukti — řeč; utsarga — vymĕšování; upādānam — přijímání rukama; ānanda — hmotná rozkoš pohlavních orgánů; sparśa — hmat; lakṣaṇam — zrak; āsvāda — chuť; śruti — sluch; avaghrāṇam — čich; aham — Já jsem; sarva-indriya — všech smyslů; indriyam — schopnost vnímat jejich objekty.

Překlad

Jsem funkcemi pĕti činných smyslů – nohou, řeči, konečníku, rukou a pohlavních orgánů – i pĕti poznávacích smyslů – hmatu, zraku, chuti, sluchu a čichu. Jsem i energie, díky níž každý ze smyslů vnímá svůj příslušný smyslový objekt.