Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.35

Verš

brahmaṇyānāṁ balir ahaṁ
vīrāṇām aham arjunaḥ
bhūtānāṁ sthitir utpattir
ahaṁ vai pratisaṅkramaḥ

Synonyma

brahmaṇyānām — z tĕch, kdo jsou oddaní brāhmaṇské kultuře; baliḥ — Bali Mahārāja, syn Virocany; aham — Já jsem; vīrāṇām — z hrdinů; aham — jsem; arjunaḥ — Arjuna; bhūtānām — všech živých bytostí; sthitiḥ — udržování; utpattiḥ — stvoření; aham — jsem; vai — zajisté; pratisaṅkramaḥ — zničení.

Překlad

Z tĕch, kdo jsou oddaní brāhmaṇské kultuře, jsem Bali Mahārāja, syn Virocany, a jsem Arjuna mezi hrdiny. Jsem také zajisté stvoření, udržování a zničení všech živých bytostí.