Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.33

Verš

viśvāvasuḥ pūrvacittir
gandharvāpsarasām aham
bhūdharāṇām ahaṁ sthairyaṁ
gandha-mātram ahaṁ bhuvaḥ

Synonyma

viśvāvasuḥ — Viśvāvasu; pūrvacittiḥ — Pūrvacitti; gandharva-apsarasām — mezi Gandharvami a Apsarami; aham — Já jsem; bhūdharāṇām — z hor; aham — jsem; sthairyam — stálost; gandha-mātram — vůnĕ; aham — jsem; bhuvaḥ — zemĕ.

Překlad

Mezi Gandharvy jsem Viśvāvasu a mezi nebeskými Apsarami Pūrvacitti. Jsem stálost hor a vůnĕ zemĕ.

Význam

V Bhagavad-gītĕ (7.9) Pán Kṛṣṇa říká: puṇyo gandhaḥ pṛthivyāṁ ca – „Jsem vůnĕ zemĕ.“ Původní vůnĕ zemĕ je velmi příjemná a představuje Pána Kṛṣṇu. I když mohou umĕle vznikat různé nepříjemné pachy, ty Pána nepředstavují.