Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.31

Verš

vyavasāyinām ahaṁ lakṣmīḥ
kitavānāṁ chala-grahaḥ
titikṣāsmi titikṣūṇāṁ
sattvaṁ sattvavatām aham

Synonyma

vyavasāyinām — podnikavých; aham — Já jsem; lakṣmīḥ — štĕstĕna; kitavānām — podvodníků; chala-grahaḥ — hazard; titikṣā — schopnost odpouštĕt; asmi — jsem; titikṣūṇām — mezi tolerantními; sattvam — dobro; sattva-vatām — mezi tĕmi, kdo žijí v kvalitĕ dobra; aham — jsem.

Překlad

Jsem štĕstĕna mezi podnikavými a hazard mezi podvodníky. Ze tolerantními jsem schopnost odpouštĕt a dobré vlastnosti tĕch, kdo žijí v kvalitĕ dobra.