Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.30

Verš

ratnānāṁ padma-rāgo ’smi
padma-kośaḥ su-peśasām
kuśo ’smi darbha-jātīnāṁ
gavyam ājyaṁ haviḥṣv aham

Synonyma

ratnānām — z drahokamů; padma-rāgaḥ — rubín; asmi — jsem; padma-kośaḥ — kalich lotosu; su-peśasām — mezi krásnými vĕcmi; kuśaḥ — posvátná tráva kuśa; asmi — jsem; darbha-jātīnām — mezi všemi druhy trav; gavyam — kravské produkty; ājyam — obĕtina ghí; haviḥṣu — mezi obĕtinami; aham — Já jsem.

Překlad

Mezi drahokamy jsem rubín a mezi krásnými vĕcmi jsem kalich lotosu. Mezi všemi druhy trav jsem posvátná kuśa a z obĕtin jsem ghí a další složky získané od krávy.

Význam

Pañca-gavya označuje pĕt obĕtních složek získaných od krávy, tedy mléko, ghí, jogurt, trus a moč. Kráva je tak cenná, že dokonce i její trus a moč jsou antiseptické a vhodné k obĕtování. Tráva kuśa se rovnĕž používá k náboženským účelům. Mahārāja Parīkṣit si připravil sedadlo z trávy kuśa bĕhem posledního týdne svého života. Mezi krásnými vĕcmi představuje Pána Kṛṣṇu kalich lotosu tvořený okvĕtními lístky a mezi drahokamy rubín, který se podobá Kṛṣṇovu osobnímu drahokamu Kaustubha, symbolizuje Pánovu moc.