Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.28

Verš

ahaṁ yugānāṁ ca kṛtaṁ
dhīrāṇāṁ devalo ’sitaḥ
dvaipāyano ’smi vyāsānāṁ
kavīnāṁ kāvya ātmavān

Synonyma

aham — Já jsem; yugānām — mezi vĕky; ca — také; kṛtam — Satya-yuga; dhīrāṇām — mezi vyrovnanými mudrci; devalaḥ — Devala; asitaḥ — Asita; dvaipāyanaḥ — Kṛṣṇa Dvaipāyana; asmi — jsem; vyāsānām — mezi redaktory Véd; kavīnām — mezi učenci; kāvyaḥ — Śukrācārya; ātma-vān — vzdĕlaný v duchovní vĕdĕ.

Překlad

Mezi vĕky jsem Satya-yuga, vĕk pravdy, a mezi vyrovnanými mudrci jsem Devala a Asita. Mezi tĕmi, kdo rozdĕlili Védy, jsem Kṛṣṇa Dvaipāyana Vedavyāsa a mezi učenci jsem Śukrācārya, znalec duchovní vĕdy.