Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.27

Verš

saṁvatsaro ’smy animiṣām
ṛtūnāṁ madhu-mādhavau
māsānāṁ mārgaśīrṣo ’haṁ
nakṣatrāṇāṁ tathābhijit

Synonyma

saṁvatsaraḥ — rok; asmi — jsem; animiṣām — ze bdĕlých cyklů času; ṛtūnām — z ročních období; madhu-mādhavau — jaro; māsānām — z mĕsíců; mārgaśīrṣaḥ — Mārgaśīrṣa (listopad-prosinec); aham — Já jsem; nakṣatrāṇām — z mĕsíčních domů; tathā — podobnĕ; abhijit — Abhijit.

Překlad

Ze bdĕlých cyklů času jsem rok a z ročních období jsem jaro. Mezi mĕsíci jsem Mārgaśīrṣa a z mĕsíčních domů jsem příznivé souhvĕzdí Abhijit.