Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.25

Verš

strīṇāṁ tu śatarūpāhaṁ
puṁsāṁ svāyambhuvo manuḥ
nārāyaṇo munīnāṁ ca
kumāro brahmacāriṇām

Synonyma

strīṇām — ze žen; tu — jistĕ; śatarūpā — Śatarūpā; aham — Já jsem; puṁsām — z mužů; svāyambhuvaḥ manuḥ — velký prajāpati Svāyambhuva Manu; nārāyaṇaḥ — mudrc Nārāyaṇa; munīnām — mezi svatými mudrci; ca — také; kumāraḥ — Sanat-kumāra; brahmacāriṇām — mezi brahmacārīmi.

Překlad

Mezi ženami jsem Śatarūpā a mezi muži jsem její manžel, Svāyambhuva Manu. Jsem Nārāyaṇa mezi mudrci a Sanat-kumāra mezi brahmacārīmi.