Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.21

Verš

dhiṣṇyānām asmy ahaṁ merur
gahanānāṁ himālayaḥ
vanaspatīnām aśvattha
oṣadhīnām ahaṁ yavaḥ

Synonyma

dhiṣṇyānām — ze sídel; asmi — jsem; aham — Já; meruḥ — hora Sumeru; gahanānām — z neprostupných míst; himālayaḥ — Himálaje; vanaspatīnām — mezi stromy; aśvatthaḥ — banyán; oṣadhīnām — mezi rostlinami; aham — Já; yavaḥ — ječmen.

Překlad

Mezi sídly jsem hora Sumeru a mezi neprostupnými místy jsem Himálaje. Mezi stromy jsem posvátný fíkovník a mezi rostlinami jsem ty, jež plodí zrno.

Význam

Oṣadhīnām se zde vztahuje na ty rostliny, které jednou urodí a pak hynou. Mezi nimi ty, které dávají zrno, jež udržuje lidský život, představují Kṛṣṇu. Bez zrní není možné získávat mléčné výrobky, a také védské ohňové obĕti nelze správnĕ konat bez obĕtování zrní.