Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.19

Verš

nāgendrāṇām ananto ’haṁ
mṛgendraḥ śṛṅgi-daṁṣṭriṇām
āśramāṇām ahaṁ turyo
varṇānāṁ prathamo ’nagha

Synonyma

nāga-indrāṇām — mezi nejlepšími z hadů s mnoha kápĕmi; anantaḥ — Anantadeva; aham — Já jsem; mṛga-indraḥ — lev; śṛṅgi-daṁṣṭriṇām — mezi zvířaty s ostrými rohy či zuby; āśramāṇām — ze čtyř společenských stavů života; aham — jsem; turyaḥ — čtvrtý, sannyās; varṇānām — ze čtyř tříd podle zamĕstnání; prathamaḥ — první, brāhmaṇové; anagha — ó bezhříšný.

Překlad

Ó bezhříšný Uddhavo, mezi nejlepšími z hadů jsem Anantadeva a mezi zvířaty s ostrými rohy či zuby jsem lev. Mezi společenskými stavy jsem čtvrtý, neboli stav odříkání, a mezi třídami podle zamĕstnání jsem první, brāhmaṇové.