Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.18

Verš

uccaiḥśravās turaṅgāṇāṁ
dhātūnām asmi kāñcanam
yamaḥ saṁyamatāṁ cāham
sarpāṇām asmi vāsukiḥ

Synonyma

uccaiḥśravāḥ — kůň Uccaiḥśravā; turaṅgāṇām — mezi koňmi; dhātūnām — mezi kovy; asmi — jsem; kāñcanam — zlato; yamaḥ — Yamarāja; saṁyamatām — mezi tĕmi, kdo trestají a potlačují; ca — také; aham — Já; sarpāṇām — mezi hady; asmi — jsem; vāsukiḥ — Vāsuki.

Překlad

Mezi koňmi jsem Uccaiḥśravā a jsem zlato mezi kovy. Jsem Yamarāja mezi tĕmi, kdo potlačují a trestají, a mezi hady jsem Vāsuki.