Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.11

Verš

guṇinām apy ahaṁ sūtraṁ
mahatāṁ ca mahān aham
sūkṣmāṇām apy ahaṁ jīvo
durjayānām ahaṁ manaḥ

Synonyma

guṇinām — mezi vĕcmi, jež mají vlastnosti; api — vskutku; aham — jsem; sūtram — primární sūtra-tattva; mahatām — mezi velkými vĕcmi; ca — také; mahān — celkový hmotný projev; aham — jsem; sūkṣmāṇām — mezi subtilními vĕcmi; api — vskutku; aham — jsem; jīvaḥ — duše; durjayānām — z vĕcí, které je tĕžké si podrobit; aham — jsem; manaḥ — mysl.

Překlad

Mezi vĕcmi, jež mají vlastnosti, jsem primární projev přírody a mezi velkými vĕcmi jsem celkové hmotné stvoření. Mezi subtilními vĕcmi jsem duchovní duše a z vĕcí, které je tĕžké si podrobit, jsem mysl.