Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.16.10

Verš

ahaṁ gatir gatimatāṁ
kālaḥ kalayatām aham
gunāṇāṁ cāpy ahaṁ sāmyaṁ
guṇiny autpattiko guṇaḥ

Synonyma

aham — Já jsem; gatiḥ — konečný cíl; gati-matām — tĕch, kdo usilují o pokrok; kālaḥ — čas; kalayatām — z tĕch, kdo uplatňují vliv; aham — jsem; gunāṇām — kvalit hmotné přírody; ca — také; api — dokonce; aham — jsem; sāmyam — hmotná rovnováha; guṇini — ve zbožných osobnostech; autpattikaḥ — přirozená; guṇaḥ — ctnost.

Překlad

Já jsem konečný cíl všech, kdo usilují o pokrok, a jsem čas mezi tĕmi, kdo uplatňují vliv. Jsem rovnovážný stav kvalit hmotné přírody a jsem přirozená ctnost zbožných osobností.