Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.15.6-7

Verš

anūrmimattvaṁ dehe ’smin
dūra-śravaṇa-darśanam
mano-javaḥ kāma-rūpaṁ
para-kāya-praveśanam
svacchanda-mṛtyur devānāṁ
saha-krīḍānudarśanam
yathā-saṅkalpa-saṁsiddhir
ājñāpratihatā gatiḥ

Synonyma

anūrmi-mattvam — nerozrušenost hladem, žízní a tak dále; dehe asmin — v tomto tĕle; dūra — vĕci velmi vzdálené; śravaṇa — schopnost slyšet; darśanam — a vidĕt; manaḥ-javaḥ — přemisťování tĕla rychlostí mysli; kāma-rūpam — přijetí jakéhokoliv tĕla podle svého přání; para-kāya — do tĕl druhých; praveśanam — vstupování; sva-chanda — na vlastní přání; mṛtyuḥ — smrt; devānām — polobohů; saha — společnĕ s (nebeskými dívkami); krīḍā — hravých zábav; anudarśanam — sledování; yathā — podle; saṅkalpa — svého rozhodnutí; saṁsiddhiḥ — dokonalé dosažení; ājñā — pokyn; apratihatā — nerušené; gatiḥ — jehož splnĕní.

Překlad

Deset druhotných mystických dokonalostí má svůj původ v kvalitách přírody a jsou to schopnosti oprostit se od hladu, žíznĕ a dalších tĕlesných nesnází, slyšet a vidĕt velmi vzdálené vĕci, přemisťovat tĕlo rychlostí mysli, přijmout jakoukoliv podobu podle svého přání, vstupovat do tĕl druhých, zemřít ve zvoleném okamžiku, být svĕdkem zábav probíhajících mezi polobohy a nebeskými dívkami zvanými apsary, v plné míře realizovat své rozhodnutí a udílet pokyny, jejichž splnĕní nic nemaří.