Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.15.4-5

Verš

aṇimā mahimā mūrter
laghimā prāptir indriyaiḥ
prākāmyaṁ śruta-dṛṣṭeṣu
śakti-preraṇam īśitā
guṇeṣv asaṅgo vaśitā
yat-kāmas tad avasyati
etā me siddhayaḥ saumya
aṣṭāv autpattikā matāḥ

Synonyma

aṇimā — dokonalost stát se menším než nejmenší; mahimā — stát se vĕtším než nejvĕtší; mūrteḥ — tĕla; laghimā — stát se lehčím než nejlehčí; prāptiḥ — nabytí; indriyaiḥ — smysly; prākāmyam — dosažení nebo provádĕní čehokoliv, co osoba chce; śruta — vĕcí neviditelných, o kterých lze jen slyšet; dṛṣṭeṣu — a vĕcí viditelných; śakti-preraṇam — manipulování vedlejšími energiemi māyi; īśitā — dokonalost ovládání; guṇeṣu — v oblasti působení kvalit hmotné přírody; asaṅgaḥ — nemít překážky; vaśitā — schopnost ovládnout druhé; yat — jakákoliv; kāmaḥ — touha (může být); tat — to; avasyatiyogī může získat; etāḥ — tyto; me — Moje (energie); siddhayaḥ — mystické dokonalosti; saumya — ó laskavý Uddhavo; aṣṭau — osm; autpattikāḥ — přirozené a nepřekonatelné; matāḥ — rozumí se, že jsou.

Překlad

Třemi z osmi hlavních mystických dokonalostí yogī mĕní své tĕlo: aṇimā umožňuje stát se menším než nejmenší, mahimā stát se vĕtším než nejvĕtší, a laghimā stát se lehčím než nejlehčí. Pomocí dokonalosti zvané prāpti získá yogī cokoliv si přeje a pomocí prākāmya-siddhi může získat jakýkoliv zdroj požitku v tomto či příštím svĕtĕ. Prostřednictvím iśitā-siddhi může manipulovat vedlejšími silami māyi a díky ovládací schopnosti zvané vaśitā-siddhi mu tři kvality přírody v ničem nebrání. Ten, kdo získal kāmāvasāyitā-siddhi, si dokáže obstarat cokoliv odkudkoliv do nejvyšší možné míry. Můj milý, laskavý Uddhavo, rozumí se, že tĕchto osm mystických dokonalostí existuje přirozenĕ v tomto svĕtĕ a nic je nepřekoná.

Význam

Díky aṇimā-siddhi se může osoba tak zmenšit, že dokáže vstoupit do kamene či proniknout jakoukoliv překážkou. Pomocí mahimā-siddhi se tak zvĕtší, že všechno zakryje, a díky laghimĕ se stane tak lehkou, že může vystoupat po slunečních paprscích na planetu Slunce. Prostřednictvím prāpti-siddhi může získat cokoliv odkudkoliv a dokonce se i prstem dotknout Mĕsíce. Pomocí této mystické dokonalosti může také vstoupit do smyslů jiné živé bytosti skrze jejich příslušná vládnoucí božstva a takto, využitím cizích smyslů, získat cokoliv. Díky dokonalosti prākāmya se yogī může tĕšit z čehokoliv, co přináší požitek v tomto i příštím svĕtĕ, a díky ovládací schopnosti īśitā může manipulovat vedlejšími silami māyi, které jsou hmotné. Jinak řečeno, ani nabytím mystických sil nepřekoná vládu klamu; může ale jeho vedlejšími silami manipulovat. Schopností ovládat zvanou vaśitā si může yogī podmaňovat druhé nebo zůstat mimo vliv tří kvalit přírody. A nakonec prostřednictvím dokonalosti kāmāvasāyitā získává maximum schopností ovládat, získávat vĕci a užívat si jich. Slovo autpattikāḥ v tomto verši označuje to, co je původní, přirozené a nepřekonatelné. Tĕchto osm mystických sil původnĕ existuje v Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, ve svrchované míře. Pán Kṛṣṇa se natolik zmenšuje, že vstupuje do atomárních částic, a natolik se zvĕtšuje, že jako Mahā-Viṣṇu vydechuje milióny vesmírů. Pán může být tak lehký či jemný, že Ho ani velcí mystičtí yogī nejsou schopni vnímat, a Jeho schopnost přivlastňovat si je dokonalá, protože veškerou existenci vĕčnĕ udržuje ve svém tĕle. Sám si jistĕ může užívat všeho, co chce, ovládat všechny energie, vládnout všem ostatním osobám a projevovat úplnou všemocnost. Proto je třeba vĕdĕt, že tĕchto osm mystických dokonalostí jsou nepatrné expanze mystické energie Pána, který je v Bhagavad-gītĕ nazván Yogeśvarou, Nejvyšším Pánem všech mystických sil. Tĕchto osm dokonalostí není umĕlých, ale jsou přirozené a nepřekonatelné, protože původnĕ existují v Nejvyšší Osobnosti Božství.