Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.15.35

Verš

sarvāsām api siddhīnāṁ
hetuḥ patir ahaṁ prabhuḥ
ahaṁ yogasya sāṅkhyasya
dharmasya brahma-vādinām

Synonyma

sarvāsām — jich všech; api — vskutku; siddhīnām — mystických dokonalostí; hetuḥ — příčina; patiḥ — ochránce; aham — Já jsem; prabhuḥ — Pán; aham — Já; yogasya — čisté meditace o Mnĕ; sāṅkhyasya — analytického poznání; dharmasya — práce bez osobních tužeb; brahma-vādinām — učené komunity védských učitelů.

Překlad

Můj milý Uddhavo, Já jsem příčina, ochránce a Pán všech mystických dokonalostí, yogového systému, analytického poznání, čistého jednání a komunity vzdĕlaných védských učitelů.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho zde slovo yoga vyjadřuje osvobození z hmotného života a sāṅkhya poukazuje na způsob dosažení osvobození. Pán Kṛṣṇa tedy není jen Pánem dokonalostí hmotné yogy, ale i nejvyšších dokonalostí na úrovni osvobození. Sāṅkhyi neboli poznání vedoucího k osvobození lze dosáhnout zbožnými činnostmi a Pán Kṛṣṇa je i příčinou, ochráncem a Pánem tĕchto činností, stejnĕ jako vzdĕlaných učitelů, kteří lidi seznamují s prostředky zbožnosti. Z mnoha důvodů je Pán Kṛṣṇa pravým cílem meditace a uctívání pro každou živou bytost. Skrze expanze svých energií je Pán Kṛṣṇa vším a toto jednoduché pochopení zvané vĕdomí Kṛṣṇy je nejvyšší dokonalostí systému yogy.