Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.15.34

Verš

janmauṣadhi-tapo-mantrair
yāvatīr iha siddhayaḥ
yogenāpnoti tāḥ sarvā
nānyair yoga-gatiṁ vrajet

Synonyma

janma — zrozením; auṣadhi — bylinami; tapaḥ — askezí; mantraiḥ — a mantrami; yāvatīḥ — kolik jich jen je; iha — v tomto svĕtĕ; siddhayaḥ — dokonalosti; yogena — oddanou službou Mnĕ; āpnoti — získá; tāḥ — ty; sarvāḥ — všechny; na — ne; anyaiḥ — jinými metodami; yoga-gatim — skutečné dokonalosti yogy; vrajet — může dosáhnout.

Překlad

Všechny mystické dokonalosti, které lze dosáhnout dobrým zrozením, bylinami, askezí a mantrami, lze získat oddanou službou Mnĕ. Jinými metodami nelze skutečné dokonalosti yogy dosáhnout.

Význam

Když se nĕkdo narodí jako polobůh, je automaticky obdařen mnoha mystickými dokonalostmi. Samotným zrozením na Siddhaloce živá bytost okamžitĕ získá všech osm hlavních dokonalostí yogy. Když se narodí jako ryba, neublíží jí voda, když se narodí jako pták, získává mystickou schopnost létat, a když se narodí jako duch, získá mystickou schopnost mizet a vstupovat do tĕl ostatních osob. Patañjali Muni uvádí, že mystické dokonalosti yogy lze získat zrozením, bylinami, askezí a mantrami. Pán ale prohlašuje, že tyto dokonalosti jsou v konečném smyslu ztrátou času a překážkou v dosažení skutečné dokonalosti yogy, vĕdomí Kṛṣṇy.

Ti, kdo se vzdají procesu bhakti-yogy a shánĕjí se po jiných objektech meditace, než je Kṛṣṇa, nejsou jistĕ příliš inteligentní. Osoby prohlašující se za yogī, ale vyhledávající uspokojení svých smyslů jsou zajisté kuyogī nebo bhogi-yogī. Tito kuyogī nechápou, že stejnĕ jako oni sami mají nepatrné smysly, Absolutní Pravda má absolutní smysly, a nechápou ani to, že yoga je ve skutečnosti určena k uspokojování absolutních smyslů Pána. Proto bude snaha tĕch, kdo opustí lotosové nohy Pána Kṛṣṇy v honbĕ za takzvaným štĕstím plynoucím z mystické dokonalosti nepochybnĕ zklamána. Výlučnou meditací o Nejvyšší Osobnosti Božství lze dosáhnout yoga-gati, konečného cíle yogy, což znamená žít na planetĕ Pána Kṛṣṇy a tĕšit se tam z rozmanitého duchovního majestátu.