Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.15.32

Verš

jitendriyasya dāntasya
jita-śvāsātmano muneḥ
mad-dhāraṇāṁ dhārayataḥ
kā sā siddhiḥ su-durlabhā

Synonyma

jita-indriyasya — toho, kdo si podrobil smysly; dāntasya — kdo je disciplinovaný a sebeovládnutý; jita-śvāsa — kdo ovládl dýchání; ātmanaḥ — a podrobil si mysl; muneḥ — tohoto mudrce; mat — o Mnĕ; dhāraṇām — meditaci; dhārayataḥ — který provádí; — jaká je; — ta; siddhiḥ — dokonalost; su-durlabhā — které je tĕžké dosáhnout.

Překlad

Jaké mystické dokonalosti by mohlo být tĕžké dosáhnout pro mudrce, který si podrobil své smysly, dýchání a mysl, je sebeovládnutý a neustále pohroužený v meditaci o Mnĕ?

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī komentuje takto: „Pán Kṛṣṇa zde říká, že není nutné praktikovat mnoho různých procesů, protože stačí úspĕšnĕ završit i jen jeden z výše uvedených postupů, aby človĕk ovládl smysly, byl pohroužený do Nĕho, a tak získal všechny mystické dokonalosti.“

Śrīla Jīva Gosvāmī poznamenává, že je třeba meditovat o transcendentální podobĕ Pána, která je prostá všech hmotných označení. To je podstata pokroku v yogovém systému; tímto způsobem osoba velmi snadno obdrží všechny mystické dokonalosti z osobního tĕla Osobnosti Božství.