Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.15.27

Verš

yo vai mad-bhāvam āpanna
īśitur vaśituḥ pumān
kutaścin na vihanyeta
tasya cājñā yathā mama

Synonyma

yaḥ — ten, kdo (yogī); vai — jistĕ; mat — ode Mĕ; bhāvam — povahu; āpannaḥ — získal; īśituḥ — od nejvyššího panovníka; vaśituḥ — od svrchovaného vládce; pumān — človĕk (yogī); kutaścit — jakkoliv; na vihanyeta — nemůže být zmařený; tasya — jeho; ca — také; ājñā — příkaz, pokyn; yathā — jako; mama — Můj.

Překlad

Ten, kdo o Mnĕ dokonale medituje, získá Mou povahu svrchovaného vládce a panovníka. Jeho pokyn, stejnĕ jako Můj, nemůže být nikdy nijak zmařen.

Význam

Celé stvoření je v chodu na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství. Bhagavad-gītā (9.10) uvádí:

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

„Ó synu Kuntī, tato hmotná příroda, která je jednou z Mých energií, jedná pod Mým dohledem a přivádí na svĕt všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Jejím působením je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.“ Caitanya Mahāprabhu dal pokyn, že lidé na celém svĕtĕ by mĕli rozvíjet vĕdomí Kṛṣṇy. Upřímní oddaní Pána by mĕli cestovat po celém svĕtĕ a tento Pánův pokyn opakovat. Tak mohou sdílet Jeho mystickou schopnost dávat pokyny, které nelze zmařit.