Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.15.2

Verš

śrī-uddhava uvāca
kayā dhāraṇayā kā svit
kathaṁ vā siddhir acyuta
kati vā siddhayo brūhi
yogināṁ siddhi-do bhavān

Synonyma

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava řekl; kayā — jakým; dhāraṇayā — postupem meditace; svit — jaké opravdu; katham — jakého druhu; — nebo; siddhiḥ — mystické dokonalosti; acyuta — Můj drahý Pane; kati — kolik; — nebo; siddhayaḥ — dokonalostí; brūhi — prosím řekni; yoginām — všech yogīch; siddhi-daḥ — dárce mystických dokonalostí; bhavān — Ty.

Překlad

Śrī Uddhava řekl: Můj drahý Pane Acyuto, jakým postupem se dá dosáhnout mystické dokonalosti a jaká je její povaha? Kolik je jí druhů? Prosím vysvĕtli mi tyto vĕci, vždyť Ty jsi dárcem všech mystických dokonalostí.