Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.15.10

Verš

bhūta-sūkṣmātmani mayi
tan-mātraṁ dhārayen manaḥ
aṇimānam avāpnoti
tan-mātropāsako mama

Synonyma

bhūta-sūkṣma — jemných prvků; ātmani — v duši; mayi — ve Mnĕ; tat-mātram — na subtilní, základní formy vnímání; dhārayet — mĕl by soustředit; manaḥ — mysl; aṇimānam — mystickou dokonalost zvanou aṇimā; avāpnoti — získává; tat-mātra — v jemných prvcích; upāsakaḥ — uctívač; mama — Můj.

Překlad

Ten, kdo Mĕ uctívá v Mé atomární podobĕ prostupující všechny jemné prvky a upíná mysl výhradnĕ na ni, získá mystickou dokonalost zvanou aṇimā.

Význam

Aṇimā označuje mystickou schopnost stát se menším než nejmenší a díky tomu umĕt vstoupit do čehokoliv. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se nachází i v atomech a atomárních částicích, a ten, kdo na tuto jemnou atomární podobu Pána zcela upře mysl, získá mystickou sílu zvanou aṇimā, díky níž může vstoupit i do té nejhustší hmoty, jako je například kámen.