Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.14.21

Verš

bhaktyāham ekayā grāhyaḥ
śraddhayātmā priyaḥ satām
bhaktiḥ punāti man-niṣṭhā
śva-pākān api sambhavāt

Synonyma

bhaktyā — oddanou službou; aham — Já; ekayā — čistou; grāhyaḥ — jsem získán; śraddhayā — vírou; ātmā — Nejvyšší Osobnost Božství; priyaḥ — cíl lásky; satām — oddaných; bhaktiḥ — čistá oddaná služba; punāti — očišťuje; mat-niṣṭhā — kteří si Mĕ stanoví za svůj jediný cíl; śva-pākān — pojídače psů; api — dokonce i; sambhavāt — od znečištĕní daného nízkým původem.

Překlad

Jedinĕ čistou oddanou službou s plnou vírou ve Mĕ je možné Mĕ, Nejvyšší Osobnost Božství, získat. Jsem přirozenĕ drahý svým oddaným, kteří Mĕ mají za jediný cíl své láskyplné služby. Touto čistou oddanou službou se i pojídači psů mohou zbavit nečistot daných nízkým původem.

Význam

Sambhavāt vyjadřuje jāti-doṣāt, znečištĕní dané nízkým původem. Jāti-doṣa se nevztahuje ke svĕtskému společenskému, ekonomickému či profesnímu postavení, ale ke stupni duchovního osvícení. Všude na svĕtĕ se mnoho lidí rodí v bohatých a mocných rodinách, ale často přejímají ohavné zvyky, které tvoří součást jejich takzvané rodinné tradice. I nešťastníka, který se od narození učí hříšným činnostem, však může síla čisté oddané služby okamžitĕ očistit. Tato služba musí mít Pána Kṛṣṇu za jediný cíl (man-niṣṭhā), musí být prokazována s plnou vírou (śraddhayā) a musí být čistá, bez jakýchkoliv sobeckých motivací (ekayā).