Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.14.16

Verš

nirapekṣaṁ muniṁ śāntaṁ
nirvairaṁ sama-darśanam
anuvrajāmy ahaṁ nityaṁ
pūyeyety aṅghri-reṇubhiḥ

Synonyma

nirapekṣam — bez osobní touhy; munim — který neustále myslí na to, jak Mi asistuje v Mých zábavách; śāntam — klidného; nirvairam — který vůči nikomu nechová nepřátelství; sama-darśanam — všude ve stejném rozpoložení; anuvrajāmi — následuji; aham — Já; nityam — vždy; pūyeya — mohu být očištĕn (očistím vesmír v sobĕ); iti — takto; aṅghri — z lotosových nohou; reṇubhiḥ — prachem.

Překlad

Prachem z lotosových nohou Mých oddaných si přeji očistit hmotné svĕty, které se nacházejí ve Mnĕ. Proto stále kráčím ve stopách svých čistých oddaných, kteří nemají žádné osobní touhy, jsou zabraní do myšlenek na Mé zábavy, klidní, vůči nikomu necítí nepřátelství a zachovávají si všude stejné rozpoložení.

Význam

Tak jako oddaní vždy kráčejí ve stopách Pána Kṛṣṇy, Pán Kṛṣṇa, který je oddaným svých oddaných, kráčí v jejich stopách. Čistý služebník Pána stále medituje o Pánových zábavách a přemýšlí, jak Pánovi asistovat v Jeho misi. Všechny hmotné vesmíry se nacházejí v tĕle Śrī Kṛṣṇy, což ukázal Arjunovi, matce Yaśodĕ a dalším. Pán Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, a proto není možné, aby v Nĕm bylo nĕco nečistého. Přesto si Pán přeje očistit vesmíry v sobĕ přijetím prachu z lotosových nohou svých čistých oddaných. Bez prachu z lotosových nohou oddaných se není možné zapojit do čisté oddané služby, bez níž není možné přímo zakoušet transcendentální blaženost. Pán Kṛṣṇa uvažoval: „Zavedl jsem toto přísné pravidlo, že Mé transcendentální blaženosti je možné se tĕšit jedinĕ skrze oddanou službu získanou z prachu z lotosových nohou Mých oddaných. Jelikož i Já chci zažívat svou blaženost, budu následovat standardní postup a přijmu prach z nohou Mých oddaných.“ Śrīla Madhvācārya podotýká, že Pán Kṛṣṇa kráčí ve stopách svých oddaných proto, aby je očistil. Když jde Pán za svými čistými oddanými, vítr přenáší prach z Pánových nohou před Jeho oddané, kteří se pak stykem s tímto transcendentálním prachem očistí. V tĕchto transcendentálních zábavách Pána bychom nemĕli pošetile hledat hmotnou logiku. Je to jen otázka lásky mezi Pánem a Jeho oddanými.