Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.14.14

Verš

na pārameṣṭhyaṁ na mahendra-dhiṣṇyaṁ
na sārvabhaumaṁ na rasādhipatyam
na yoga-siddhīr apunar-bhavaṁ vā
mayy arpitātmecchati mad vinānyat

Synonyma

na — ne; pārameṣṭhyam — postavení či sídlo Pána Brahmy; na — nikdy; mahā-indra-dhiṣṇyam — postavení Pána Indry; na — ani; sārvabhaumam — pozemskou říši; na — ani; rasa-ādhipatyam — vládu nad nižšími planetárními soustavami; na — nikdy; yoga-siddhīḥ — osm yogových dokonalostí; apunaḥ-bhavam — osvobození; — ani; mayi — na Mĕ; arpita — upřené; ātmā — vĕdomí; icchati — přeje si; mat — Mĕ; vinā — beze; anyat — cokoliv jiného.

Překlad

Ten, kdo upnul své vĕdomí na Mĕ, si nepřeje získat postavení či sídlo Pána Brahmy či Pána Indry, říši na Zemi, vládu nad nižšími planetárními soustavami, osm druhů yogové dokonalosti nebo osvobození od zrození a smrti. Taková osoba touží jen po Mnĕ.

Význam

Tento verš popisuje co znamená, že čistý oddaný je akiñcana. Śrī Priyavrata Mahārāja je příkladem velkého oddaného, který nemĕl zájem o vládu nad vesmírem, protože jeho láska byla plnĕ pohroužená v lotosových nohách Pána. Pánovu čistému oddanému připadá i ten nejvĕtší hmotný požitek nanejvýš bezvýznamný a nezajímavý.