Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.13.5

Verš

tat tat sāttvikam evaiṣāṁ
yad yad vṛddhāḥ pracakṣate
nindanti tāmasaṁ tat tad
rājasaṁ tad-upekṣitam

Synonyma

tat tat — ty vĕci; sāttvikam — na úrovni kvality dobra; eva — vskutku; eṣām — mezi tĕmito deseti; yat yat — cokoliv; vṛddhāḥ — mudrci minulosti, jako Vyāsadeva, znalí védského poznání; pracakṣate — velebí; nindanti — znevažují; tāmasam — pod vlivem nevĕdomostí; tat tat — ty vĕci; rājasam — ovlivnĕné kvalitou vášnĕ; tat — mudrci; upekṣitam — ponechané bez povšimnutí, nehodnocené ani pochvalnĕ, ani kriticky.

Překlad

Mezi tĕmito deseti položkami, které jsem právĕ vyjmenoval, velcí mudrci znalí védského poznání chválí a doporučují ty, které jsou na úrovni kvality dobra, kritizují a zavrhují ty, které jsou pod vlivem kvality nevĕdomosti, a jsou neteční vůči tĕm, které ovlivňuje kvalita vášnĕ.