Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.13.3

Verš

dharmo rajas tamo hanyāt
sattva-vṛddhir anuttamaḥ
āśu naśyati tan-mūlo
hy adharma ubhaye hate

Synonyma

dharmaḥ — náboženské zásady založené na oddané službĕ; rajaḥ — kvalitu vášnĕ; tamaḥ — kvalitu nevĕdomosti; hanyāt — ničí; sattva — dobra; vṛddhiḥ — nárůstem; anuttamaḥ — nejvĕtší; āśu — rychle; naśyati — je zničen; tat — vášnĕ a nevĕdomosti; mūlaḥ — kořen; hi — jistĕ; adharmaḥ — bezbožnost; ubhaye hate — když jsou obĕ zničené.

Překlad

Náboženské zásady posílené kvalitou dobra ničí vliv vášnĕ a nevĕdomosti. Jakmile jsou vášeň a nevĕdomost přemožené, jejich původní příčina, bezbožnost, je rychle potlačena.