Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.13.21

Verš

ity ahaṁ munibhiḥ pṛṣṭas
tattva-jijñāsubhis tadā
yad avocam ahaṁ tebhyas
tad uddhava nibodha me

Synonyma

iti — takto; aham — Já; munibhiḥ — mudrci; pṛṣṭaḥ — dotázaný; tattva — pravdu o cíli yogy; jijñāsubhiḥ — kteří si přáli znát; tadā — tehdy; yat — to, co; avocam — řekl jsem; aham — Já; tebhyaḥ — jim; tat — to; uddhava — Můj milý Uddhavo; nibodha — vĕz; me — ode Mne.

Překlad

Můj milý Uddhavo, takto se Mĕ otázali mudrci, kteří dychtili poznat konečnou pravdu týkající se yogového systému. Nyní si prosím poslechni, jak ti vyložím, co jsem jim řekl.