Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.13.16

Verš

śrī-bhagavān uvāca
putrā hiraṇyagarbhasya
mānasāḥ sanakādayaḥ
papracchuḥ pitaraṁ sūkṣmāṁ
yogasyaikāntikīṁ gatim

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; putrāḥ — synové; hiraṇya-garbhasya — Pána Brahmy; mānasāḥ — zrození z mysli; sanaka-ādayaḥ — v čele se Sanakou Ṛṣim; papracchuḥ — ptali se; pitaram — svého otce (Brahmy); sūkṣmām — subtilní a tedy tĕžko pochopitelný; yogasya — nauky o yoze; ekāntikīm — nejvyšší; gatim — na cíl.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Jednou se synové Pána Brahmy zrození z jeho mysli, tedy mudrci vedení Sanakou, ptali svého otce na obtížné téma – nejvyšší cíl yogy.